Bánh kẹo Hải Châu bị phạt

Bánh kẹo Hải Châu bị phạt

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Bánh kẹo Hải Châu (Hà Nội)...

Blog chứng khoán: Tiền chọn mua chiều giảm

Blog chứng khoán: Tiền chọn mua chiều giảm

Chiều tăng hôm nay không hút được tiền nhưng thanh khoản tăng nhanh khi giá giảm. Người bán càng hạ giá càng có cầu tốt cho thoát ra, miễn là để lại chiết khấu đủ hài lòng...