Blog chứng khoán: Bull-trap?

Blog chứng khoán: Bull-trap?

Dòng tiền vào mạnh bất ngờ hôm nay, nhưng kết thúc vẫn là một nhịp trượt dài. Nhiều mã nóng bị xả cực lớn...