6 quỹ mô phỏng MSCI Frontier Market Index giảm tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam

.
Sau khi Argentina được đơn vị xây dựng chỉ số MSCI nâng lên thị trường mới nổi, tỷ trọng cổ phiếu thị trường Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Market Index được tăng lên 18,22% vào cuối tháng 5.
 
Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tiến hành xem xét 6 quỹ đầu tư với giá trị tài sản ròng 2,4 tỷ USD mô phỏng đầu tư dựa trên chỉ số tham chiếu (benchmark) MSCI Frontier Market Index.
 
 
Nếu so sánh thời điểm 1/4 và 5/6, ngoại trừ quỹ Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund (254 triệu USD) tăng nhẹ tỷ trọng của Việt Nam từ 16,93% lên 17,17%, tỷ trọng Việt Nam bị giảm trong các quỹ còn lại, mạnh nhất là giảm 2,7% trong quỹ East Capital Global Frontier Markets Class A USD. Trong đó, quỹ này mua mới MSN với 1,67% tỷ trọng, trong khi hạ tỷ trọng các cổ phiếu FPT (-1,55%), VNM (-1,09%), PNJ (-0,72%), ACV (-0,33%) và VRE (-0,33%) so với thời điểm ngày 1/4.
 
Quỹ Schroders Frontier Markets hạ tỷ trọng hầu hết các cổ phiếu của Việt Nam. Trong đó, cổ phiếu VNM bị hạ 0,23% xuống 2,39% trong giai đoạn này.
 
Nhìn chung, tỷ trọng của Kuwait và Việt Nam trong các quỹ đều thấp hơn so với trong MSCI Frontier Market Index. Do vậy, VDSC cho rằng các quỹ có thể sớm giảm tỷ trọng của Argentina trong thời gian tới và mua vào 2 thị trường Việt Nam và Kuwait. Tuy nhiên, dòng tiền vào có thể chưa lớn khi quan ngại về chiến tranh thương mại và các vấn đề quốc tế khác vẫn còn. Bằng chứng là tài sản của một số quỹ đã giảm khá nhiều so với thời điểm 1/4. Đây cũng là xu hướng chung khi dòng tiền có xu hướng chảy vào các tài sản an toàn như trái phiếu Mỹ. Ngoài ra, tỷ trọng tiền mặt của các quỹ này cũng đang cao hơn so với thời điểm ngày 1/4.
 
Chỉ có một vài cổ phiếu sẽ được lựa chọn (bottom-up strategy) để mua vào, thay vì dàn trải theo tỷ trọng của VN30. Điển hình như Schroders Frontier Markets, quỹ đầu tư có tài sản lớn nhất trong số những quỹ VDSC xem xét (gần 967 triệu USD), chỉ nắm giữ 6 cổ phiếu của thị trường Việt Nam gồm HDB, HPG, MSN, VNM, TCB và VIC.
 
 
MSCI Frontier Market 100 Index là chỉ số thành phần và nhỏ hơn so với quy mô của MSCI Frontier Market Index. Hiện tại chỉ có Ishare MSCI Frontier 100 ETF là quỹ duy nhất mô phỏng theo tỷ trọng của MSCI Frontier Market 100 Index. Quỹ này đã thực hiện tái cơ cấu vào ngày 28/5 và tỷ trọng hiện tại đã khá sát với tỷ trọng trong rổ MSCI Frontier Market 100 Index nên sẽ không còn hoạt động nào đáng chú ý từ quỹ này.
 
 
Lê Hải Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn