ACB sẽ bán tối đa hơn 35 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối thiểu 23.100 đồng/cp

.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) thông qua việc bán tối đa hơn 35,2 triệu cổ phiếu quỹ với giá thị trường trung bình trong 20 ngày trước ngày giao dịch và không thấp hơn giá 23.100 đồng/cp.

Tổng giá trị giao dịch tính theo giá tối thiểu là 813 tỷ đồng, dùng để tăng nguồn vốn kinh doanh. Việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện khi có cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Trước đó vào hồi tháng 5, ACB cũng thông báo bán tối đa hơn 6,2 triệu cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động. Thời gian thực hiện trong quý II hoặc III. Tổng giá trị giao dịch tính theo giá bán là 100 tỷ đồng, tương ứng 16.072 đồng/cp.

ACB vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn từ 12.886 tỷ đồng lên hơn 16.627 tỷ đồng bằng cách chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu.

Ngân hàng sẽ sử dụng 2.035 tỷ đồng để tăng vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn. Phần còn lại khoảng 1.706 tỷ đồng sẽ được dùng để mua sắm thêm tài sản cố định.

Cổ phiếu ACB chốt phiên ngày 12/7 với giá 30.100 đồng/cp, cao nhất 3 tháng trở lại đây và tăng 6% trong một tháng.

Nguồn: ndh.vn