Tp.HCM bồi thường công trình xây trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa là 100%

.
đền bù công trình xây trên đất nông nghiệp có phép
Tại Tp.HCM, các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa sẽ được đền bù 100%. (Ảnh minh họa: Internet)

Cụ thể, các thành viên Hội đồng Thẩm định bồi thường Tp.HCM thống nhất báo cáo và trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với công trình, nhà, vật kiến trúc xây trên đất nông nghiệp nếu khi xây dựng có giấy phép xây dựng sẽ được tính bồi thường 100% giá trị xây dựng công trình, nhà, vật kiến trúc. Điều này phù hợp với thực tiễn cũng như góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh trong công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư của huyện/quận thời gian qua theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất. Mặt khác, chính sách này cũng giúp ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn Tp.HCM trong những năm 2018-2020.

Trong khi đó, đối với trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng song xây trước ngày 15/10/1993 sẽ được hỗ trợ 70% giá trị xây dựng công trình, nhà, vật kiến trúc; hỗ trợ 50% giá trị xây dựng công trình, nhà, vật kiến trúc xây trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 tới trước ngày 1/7/2004. Đối với công trình, nhà, vật kiến trúc xây trong giai đoạn từ ngày 1/7/2004 tới trước ngày 1/7/2006 được hỗ trợ 30% giá trị xây công trình, nhà, vật kiến trúc. 

Thành phố sẽ hỗ trợ 50% mức hỗ trợ, bồi thường của trường hợp không vi phạm nếu xây trước ngày 1/7/2006 song tại thời điểm xây dựng vi phạm kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc. 

Riêng các trường hợp xây dựng từ ngày 1/7/2006 trở về sau sẽ không tính hỗ trợ. 

Nguồn: dothi.net