[Infographic] Hệ số điều chỉnh giá đất ở Tp.HCM thay đổi ra sao qua các năm?

.

Mới đây, UBND Tp.HCM đã trình phương án tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2019 lên HĐND thành phố. Theo đó, hệ số K tại tất cả các nhóm và khu vực khi tính tiền sử dụng đất có mức tăng trung bình 0,4 lần so với các năm trước.

Trong khi đó, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đã kiến nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục áp dụng mức tăng hệ số K năm 2019 như các năm trước, tức là tăng từ 5-8,33% thay vì 19-30% như Sở Tài chính đề xuất.

HoREA cho rằng, bảng giá đất và hệ số K có ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường bất động sản, đến các cá nhân, hộ gia đình khi thực hiện thủ tục hợp pháp hóa quyền sử dụng đất ở ngoài hạn mức, khi giao hoặc thuê đất; đồng thời tác động trực tiếp đến nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Theo quan điểm của HoREA, mức tăng hệ số K cần đảm bảo tính hợp lý sao cho đảm bảo nguồn thu ngân sách, phù hợp với giá thị trường nhưng cũng vừa sức người dân và doanh nghiệp.

hệ số điều chỉnh giá đất

Nguồn: dothi.net