Thủ tướng nói về điểm thuận rất lớn để doanh nghiệp Việt–Czech hợp tác rộng hơn

.
Nguồn: giaoduc.net.vn