Thoái vốn không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn, tổng công ty

.
Nguồn: giaoduc.net.vn