Lần thứ 2 trong tháng xăng được điều chỉnh tăng mạnh

.
Nguồn: giaoduc.net.vn