Càng dựa vào FDI, nội lực trong nước càng bị thu hẹp

.
Nguồn: giaoduc.net.vn